"Najveća korist za čovjeka
je služenje drugim ljudima!"

"He profits most who serves best"

Rotary Club
Varaždin 1181

Svečanošću u velikoj koncertnoj dvorani HNK u Varaždinu 26. travnja 2003. godine Rotary Club Varaždin 1181 uz kumstvo Rotary Cluba Varaždin službeno je postao punopravnim članom Rotary Internationala. Tom je prigodom Guverner Distrikta 1910 Antun Polsterer uručio svečanu povelju prvom predsjedniku Kluba Nikici Darabošu, kojeg su kroz naredne godine na toj dužnosti naslijedili Tomislav Juraga, Goran Mališ, Ignac Klarić, Davorin Lukman, Dražen Košćec, Kristijan Sirovec, Darko Mesek, Ivan Domislović, Josip Stanek, Jasna Porobija, Igor Barlek, Darko Mehun, Žarko Perić i Dragutin Hainš.

Saznaj više