U okviru Adventa u Varaždinu, na zadnji vikend adventa, slijedi nam humanitarno-kulturni spektakl izrade skulptura anđela u ledu, koje ćemo ponuditi na kupnju na aukciji sa svrhom prikupljanja sredstava za daljnje djelovanje u Varaždinu, gradu anđela